Общи условия

Безплатна доставка

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ФИРМА „ТОНИКС-СТИЛ“ ООД УСЛУГИ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които фирма „ТОНИКС-СТИЛ“ ООД, наричана за по-кратко ТЪРГОВЕЦ, предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазин „Матраци СТИЛ“ с уеб адрес https://matracistil.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „ПОРЪЧКА“ потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.2. Продуктите, които се намират на Интернет страницата на „Матраци СТИЛ“ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

1.3. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя/клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, потребителят/клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

1.4. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

2. УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН „МАТРАЦИ СТИЛ“

2.1. Цени.

Всички цени на продукти предлагани чрез електронния магазин „Матраци СТИЛ“ („Сайта”) са крайни продажни цени валидни само в рамките на деня, в който е била заявена поръчката. Всички цени на продуктите са посочени в лева и включват ДДС. Доставката на закупен продукт се заплаща от купувача допълнително, извън обявената крайната продажна цена, при условията посочени по-долу (Доставка. Стойност на доставката).

2.2. Потвърждение по телефон.

Всички продукти, поръчани чрез Сайта, които в момента на заявяване на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени до посочения от Вас адрес (в електронната заявка или по телефон) в сроковете посочени по-долу (Срок на доставка), които текат от получаването на изрично потвърждение на заявената чрез Сайта поръчка, предоставено от Вас по телефон, пред служител на „Матраци СТИЛ“.

След натискане на бутона „Поръчване” в Сайта ще получите писмо с информация за Вашата поръчка по електронната поща, която сте попълнили. Трябва да очаквате и телефонно обаждане от служител на „Матраци СТИЛ“. С това обаждане ще бъдете още веднъж изрично информирани за крайната продажна цена на поръчания чрез Сайта продукт, включително за точната стойност на доставката, сроковете на доставка и за наличността на продукта, с цел избягване на всякаква неяснота или заблуждение.

Само след изрично потвърждение на заявената чрез Сайта поръчка, предоставено от Вас по телефон, договорът за покупко-продажба на продукта се счита за сключен.

2.3. Отказ от заявена поръчка.

По време на телефонния разговор със служителя на „Матраци СТИЛ“, който се е свързал с Вас, можете да се откажете от заявената чрез Сайта поръчка, като ясно и изрично изразите това свое желание. Отказът може да бъде направен и преди получаване на обаждането за потвърждение, пред служител на „Матраци СТИЛ“ по телефон или в контактната форма от сайта.

2.4. Срок на доставка.

При наличност на продукта към момента на заявяване на поръчката, доставката за територията на София ще бъде извършена в рамките на 4 работни дни, а за други градове на територията на Република България в рамките на 7 работни дни, считано от получаването на изрично потвърждение от Ваша страна, по-посочения по-горе начин (Потвърждение по телефон). Доставката се извършва по поща или чрез куриер на посочен от Вас адрес. Не се предлага доставка до адреси извън територията на Република България.

2.5. Начин на плащане.

Заплащането на крайната продажна цена може да бъде извършено чрез наложен платеж (заплащане на куриера, доставил Вашата поръчка) или с паричен превод по банков път (повече информация ще получите по телефона от нашите служители)

2.6. Отказ от покупка.

В случай, че не сте удовлетворени от доставените продукти, които сте закупили от нас чрез електронния ни магазин „Матраци СТИЛ“, можете, без да посочвате конкретна причина, в срок от 14 календарни дни от получаването на доставката да се откажете от сключения договор и да върнете закупените продукти във вида (с количество или качество), в който са Ви били доставени и ние ще възстановим заплатената от Вас сума в срок не по-късно от 14 календарни дни от упражняването на това Ваше право. На възстановяване не подлежат допълнителните разходи във връзка с доставката на стоки, различна от стандартната, която предлага „Матраци СТИЛ“.

За да упражните правото си на отказ, можете по Ваш да ни уведомите изрично за това по друг, удобен за Вас начин (например чрез писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща и други.)

Необходимо е също така да ни представите/изпратите оригинал или копие от касова бележка или фактура, издадени при закупуване на продукта. По Ваше нареждане, крайната продажна цена ще да Ви бъде възстановена по банков път по посочена от Вас сметка, с пощенски запис или в брой, в офиса на „Матраци СТИЛ“.

Не можете да упражните правото си на отказ в случай, че сте употребявали стоката или в случай, че сте разпечатали стоката и тя не може да бъде върната поради здравни/хигиенни съображения.

Не се приема отказ от продажбата и за стоки, които са изготвени по поръчка или съгласно индивидуалните предпочитания на клиента; на стоки с кратък срок на годност, както и в останалите случаи по чл. 57 от ЗЗП.

„Матраци СТИЛ“ не носи отговорност за предоставени от Вас невалидни или неправилно попълнени лични данни, адрес, номер на банков сметка и/или всякаква друга информация, предоставена чрез Сайта или пред служител на „Матраци СТИЛ“.

2.7. Доставка.

Всяка доставка е за сметка на потребителя/клиента и се извършва с любезното съдействие на куриерска фирма през работно време от 10:00–18:00 часа в рамките на 3–7 работни дни на посочения от вас адрес.

Плащането се осъществява чрез наложен платеж – сумата се плаща на куриера, когато донесе поръчката на адрес.

Цената на доставката се заплаща заедно с поръчаните продукти, т.е. стойността на наложения платеж ще бъде равна на цената на поръчаните продукти плюс цената на доставката. Тя варира в зависимост от това дали поръчката е за гр. София, за цялата страна или ще бъде взета от магазина на „МАТРАЦИ СТИЛ“ – вижте местонахождението му в секция „КОНТАКТИ“.

ЦЕНИ за доставка:

 • Доставка за гр. София: 20 лева
 • Доставка за цялата страна: 30 лева
 • Взимане от магазина: Безплатно!

ВАЖНО: ПРИ ПОРЪЧКА ЗА НАД 200 ЛЕВА ДОСТАВКАТА Е БЕЗПЛАТНА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА!

При желание от страна на потребителя/клиента да ползва различни от изброените по-горе услуги за доставка, следва да се свърже с наш представител на посочените телефони в секция „КОНТАКТИ“ и се уточни неговото искане.

ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. След получаване на поръчаните артикули потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане на стоката.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

3.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и без регистрация да поръчва обявените стоки на интернет магазин „Матраци СТИЛ“.

3.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

3.3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него.

3.4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на Интернет страницата на „Матраци СТИЛ“.

3.5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

 • Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от фирма „ТОНИКС-СТИЛ“ ООД услуги;
 • Да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на Интернет магазин „Матраци СТИЛ“;
 • Да не извършва злоумишлени действия;
 • Да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Интернет магазин „Матраци СТИЛ“ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

3.6. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

3.7. Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача.

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

От тук може да изтеглите формуляр за отказ: ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ ОНЛАЙН ПОКУПКА

3.8. Стандартни указания за отказ от покупка, извършена от разстояние:

ВАЖНО: Отказ от покупка не е възможен за употребявани продукти или за продукти, които след доставката им са били разпечатани и не могат да бъдат върнати по здравни/хигиенни причини.

 • Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок от 14 календарни дни, считано от датата, на която Вие или Ваш упълномощен представител сте получили продукта.
 • За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за желанието си да се откажете от закупената стока, както и да ни предоставите Вашето име, географски адрес и, ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес.

По Ваш избор можете да ни уведомите за желанието си да се откажете от договора чрез писмо, изпратено до нас по пощата, факс или електронна поща и други.

За да спазите срока за отказ от договора е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

3.8.1. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас) не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването на сумите по банков път по посочена от Вас сметка, с пощенски запис или в брой, в офиса на https://matracistil.com, като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

3.8.2. Връщане на закупените стоки.

Очакваме да ни изпратите стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Връщането на закупените от Вас стоки е изцяло за Ваша сметка.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията по предходния параграф до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по рано.

3.8.3. Отговорност на потребителя.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

За избягване на всякакво съмнение, за да се уважи правото на отказ, необходимо е, наред с останалите законови изисквания за правото на отказ, да са налице кумулативно и следните изисквания:

 • Върху стоката не трябва да има каквито и да били следи от употребата й по предназначение;
 • Стоката трябва да бъде в търговски вид, който позволява стоката да бъде предложена за повторна продажба без да се налага предлагането й на по-ниска цена в сравнение с първоначалната й продажба;
 • Когато е приложимо, потребителят е длъжен да върне с продукта в оригиналната, изцяло запазена опаковка.

3.8.4. Не се приема отказ от продажбата на стоки, които:

 • Са изготвени по поръчка или съгласно индивидуалните предпочитания на клиента;
 • Са употребявани по предназначение или на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • В останалите случай по чл. 57 от ЗЗП.

При свързване с Вас по телефон и за извършване на доставката ще използваме данните за контакт, предоставени от Вас при заявяване на поръчката или по телефон.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „Матраци СТИЛ“ са Комисия за защита на потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
Уебсайт: КЗП
Тел.: 0700 111 22
Имейл: info@kzp.bg
Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6

За КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
Уебсайт: КЗЛД
Тел.: 02/91-53-518
Имейл: kzld@cpdp.bg
Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате уеб сайта на ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.

Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНОВАТА ГАРАНЦИЯ ПО ЧЛ. 112-115 ОТ ЗЗП

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.
 3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
 4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
 5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

5.1. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

5.2. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите предлагани чрез Интернет магазин „Матраци СТИЛ“.

5.3. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока.

5.4. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

5.5. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя/клиента и позволяват възстановяване на информация за потребителя/клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

6. ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица. Не се изисква от потребителите на този уеб сайт да изпращат каквато и да е лична информация, с изключение на тези, които правят онлайн поръчка, която информация е нужна само и единствено с цел обратна връзка за качествено и навременно обслужване на техните желания. Обработването на личните данни е само за служебни цели и не е предмет на продажба, отдаване под наем предоставяне на трети лица под каквато и да е форма за маркетингови други цели. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. При спазване на действащото българско законодателство и клаузите на настоящите Общи условия.

6.2. ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя/клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя/клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

7. ИЗМЕНЕНИЯ

7.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми потребителя/клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако потребителя/клиента не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителя/клиента заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услуги на потребителя/клиента.

8. ТЕРМИНОЛОГИЯ

8.1. Под „потребител/клиент“ се разбира всеки, който е заредил в своя уеб браузър страницата на Интернет магазин „Матраци СТИЛ“.

8.2. Под „ПОРЪЧКА“ се разбира изпращане на заявка за покупка на избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

8.3. Интернет магазин „Матраци СТИЛ“ е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

8.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно с българското законодателство.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Връзка към страницата на КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – ТУК.

Онлайн решаване на спорове към ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ – ТУК

ПОРЪЧАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНА